Actualiteiten

 

 

Opening Split Hoogeveen – scheiding informatie trefpunt

 

Op 9 september jl., de Dag van de Scheiding, vond de feestelijke opening plaats van SPLiT. SPLiT is het scheiding informatie trefpunt waar iedereen op een laagdrempelige manier terecht kan met vragen rondom echtscheiding. SPLiT. wil op onafhankelijke wijze
bijdragen aan goede informatieverstrekking, maar ook door het bieden van een luisterend oor aan mensen in een echtscheidingssituatie.

De vrijwilligers die het spreekuur bemannen hebben allemaal een opleiding gehad. Dit initiatief wordt ondersteund door de SWW.

Het adres van d’Olde Bieb is Wielewaal 5 te Hoogeveen (Wolfsbos). Vanaf 21 september is SPLiT. tweewekelijks geopend in de even weken op de woensdagochtend van 9.30 tot 12 uur en ‘s avonds van 19 tot 21 uur.